Generalforsamling

Generalforsamlinger i AHK

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og det er her de store beslutninger træffes. 

Det er vigtigt, at du som medlem møder op, så vi får dit input til bestyrelsesarbejdet.

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

Klubbens vedtægter